Op woensdagavond 31 januari werd Mohamed Laroussi Tahiri tijdens het jaarlijkse MENA Trade Dinner in Den Haag geëerd met de prestigieuze benoeming tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Het bijzondere evenement vond plaats bij Sociëteit De Witte onder de aanwezigheid van een gevarieerd publiek, waaronder ambassadeurs, hoogwaardigheidsbekleders, ondernemers en naaste familieleden van Laroussi.

Foto’s: Kim Vermaat
In zijn toespraak roemde burgemeester Pieter Verhoeve van Gouda de indrukwekkende carrière van Laroussi, die zich als raadslid onderscheidde door zijn toewijding aan de lokale gemeenschap in Gouda, Rotterdam en omgeving. Laroussi’s internationale betrokkenheid op sociaalmaatschappelijk gebied kwam onder andere tot uiting in zijn voorzitterschap van een steuncomité, wat resulteerde in de oprichting van een nierdialysecentrum in Agadir en de organisatie en levering van zorgmiddelen aan ziekenhuizen. Elk jaar zet Laroussi zich tevens samen met zijn familie in om gratis maaltijden te verstrekken tijdens de Ramadan aan behoeftige gezinnen in Tanger.
In 1996 ontving Laroussi erkenning voor zijn bijdrage aan de handelsbevordering tussen Marokko en Nederland door wijlen koning Hassan II van Marokko. De Goudse burgemeester voegde hieraan toe met een knipoog dat Laroussi nu van twee koningen een onderscheiding heeft mogen ontvangen.
Na zijn overheidscarrière heeft Laroussi zich als ondernemer gefocust op de in- en export van groenten en fruit uit Marokko en het Midden-Oosten. Op dit vlak zag hij al snel dat er nog veel te winnen viel om de handel te bevorderen en Nederland, met name de haven van Rotterdam als eindbestemming te promoten. Deze wens resulteerde in de oprichting van het Nederlands Marokkaans Centrum van Handelsbevordering. Hier organiseerde en ontving hij handelsdelegaties bestaande uit hoogwaardigheidsbekleders en bedrijfsleven uit de MENA landen en Nederland. Zijn betekenisvolle rol werd eerder ook benadrukt door zijn engagement bij de stichting Marokko Nederland 400 jaar. Als bestuurslid van de MENA Business Council helpt hij nog steeds Nederlandse bedrijven die in Marokko of andere MENA landen willen investeren met onderzoek, netwerk en het opzetten van de lokale activiteiten.
De benoeming tot Officier in de Orde van Oranje Nassau weerspiegelt Laroussi’s blijvende invloed op de relaties tussen Marokko en Nederland en benadrukt zijn cruciale bijdragen aan zowel lokale als internationale gemeenschappen.
Wil je Mohamed feliciteren? Stuur dan een mailtje naar consult@laroussi.nl